Button Home Page button About College button Facilities button Courses button Photo Gallery button Contact Us Home  
Madha Teacher Training Institute Logo college building
 
Welcome to Madha Teacher Training Institute logo  
 
சூசையா பீட்டர் கல்வி அறக்கட்டளையின் கீழ் மாதா பொறியியல் கல்லூரி, மாதா செவிலியர் கல்லூரி, மாதா இயன்முறைக் கல்லூரி, பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மாதா மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி ஆகியவை சிறப்புற நடத்தபட்டு வருகின்றன.

2004 - 2005 ஆம் ஆண்டு இவ்வறக்கட்டளையின் கீழ் சமுதாய நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மற்றோர் அமைப்பு மாதா ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் ஆகும்.
 
Principal
கல்லூரி முதல்வரின் தகவல்
சூசையா பீட்டர் கல்வி அறக்கட்டளையின் கீழ் மாதா பொறியியல் கல்லூரி, மாதா செவிலியர் கல்லூரி, மாதா இயன்முறைக் கல்லூரி, பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மாதா மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி ஆகியவை சிறப்புற நடத்தபட்டு வருகின்றன...
 
  Examination Results Staffs & Students Profile
  தேர்வு முடிவுகளை அறிய
கிளிக் செய்யவும்
பணியாளர். மாணவர்களின் குறிப்புகள்
அறிய கிளிக் செய்யவும்
News & Events
Announcements
Students Admission
விண்ணப்பபடிவம் பெற கிளிக் செய்யவும்
 
 
© அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. இணையதள வடிவமைப்பு IndiaDirect
Home Page Contact Us Photo Gallery Course Details Facilities About College